A A A      Català |  Castellano |  English
 
logo

grups de recerca:

Neurofuncionalitat i llenguatge

Responsable: Dr. J. Peña-Casanova
Seu:
Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
Parc de Recerca Biomèdica Barcelona (PRBB)
Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona
Tel. +34 93 316 07 78
Fax. +34 93 316 07 23
email 1: 18575@parcdesalutmar.cat
email 2: jpcasanova@parcdesalutmar.cat
www.prbb.org

Informació i admissió:
Neus Rivera Àvila
tel. +34 93 248 38 68
nieves.rivera@uab.cat
Components:
  Jordi Peña-Casanova
  Gonzalo Sánchez Benavides
  Rosa Ma Manero i Borràs
  Iris Cáceres Guillén
  Carmen Pérez Enríquez
  Natalia Martín de la Huerga
Línies de recerca:
1. Normalització i validació d'instruments d'avaluació cognitiva i funcional.
2. Programa Integrat d'Exploració Neuropsicològica. Neuropsicologia de les drogues d'abús i els trastorns metabòlics. Retogènesi i malaltia d'Alzheimer. Neurolingüistica, cognicio i neuroimatge.
Projectes:
Estudio Multicéntrico de normalización y validación de instrumentos neurocognitivos y funcionales, correlación genética y utilización de técnicas de neuroimagen para la detección, pronóstico y seguimiento evolutivo del deterioro cognitivos y su relación con la calidad de vida
en el envejecimiento y la demencia". IP. J. Peña-Casanova. Fundación Pfizer.
Publicacions:

Casals-Coll M, Sánchez-Benavides G, Meza-Cavazos S, Manero RM, Aguilar M, Badenes D, Molinuevo JL, Robles A, Barquero MS, Antúnez C, Martínez-Parra C, Frank-García A, Fernández M, Blesa R, Peña-Casanova J; for the NEURONORMA Study Team. Spanish Multicenter Normative Studies (NEURONORMA Project): Normative Data and Equivalence of Four BNT Short-Form Versions. Arch Clin Neuropsychol. 2013 Nov 11. [Epub ahead of print]

Verdejo-García A, Beatriz Fagundo A, Cuenca A, Rodriguez J, Cuyás E, Langohr K, de Sola Llopis S, Civit E, Farré M, Peña-Casanova J, de la Torre R. COMT val158met and 5-HTTLPR genetic polymorphisms moderate executive control in cannabis users. Neuropsychopharmacology. 2013 Jul;38(8):1598-606. doi: 10.1038/npp.2013.59. Epub 2013 Feb 28.

Peña-Casanova J, Sánchez-Benavides G, de Sola S, Manero-Borrás RM, Casals-Coll M. Neuropsychology of Alzheimer's disease. Arch Med Res. 2012 Nov;43(8):686-93. doi: 10.1016/j.arcmed.2012.08.015. Epub 2012 Oct 13. Review.

Rubial-Álvarez S, de Sola S, Machado MC, Sintas E, Böhm P, Sánchez-Benavides G, Langohr K, Muñiz R, Peña-Casanova J. The comparison of cognitive and functional performance in children and Alzheimer's disease supports the retrogenesis model. J Alzheimers Dis. 2013;33(1):191-203. doi: 10.3233/JAD-2012-121123.

Calvo L, Casals-Coll M, Sánchez-Benavides G, Quintana M, Manero RM, Rognoni T, Palomo R, Aranciva F, Tamayo F, Peña-Casanova J. Spanish normative studies in young adults (NEURONORMA young adults project): norms for the Visual Object and Space Perception Battery and Judgment of Line Orientation tests. Neurologia. 2013 Apr;28(3):153-9. doi: 10.1016/j.nrl.2012.03.007. Epub 2012 May 29. English, Spanish.

Casals-Coll M, Sánchez-Benavides G, Quintana M, Manero RM, Rognoni T, Calvo L, Palomo R, Aranciva F, Tamayo F, Peña-Casanova J. Spanish normative studies in young adults (NEURONORMA young adults project): norms for verbal fluency tests. Neurologia. 2013 Jan-Feb;28(1):33-40. doi: 10.1016/j.nrl.2012.02.010. Epub 2012 May 29. English, Spanish.

Palomo R, Casals-Coll M, Sánchez-Benavides G, Quintana M, Manero RM, Rognoni T, Calvo L, Aranciva F, Tamayo F, Peña-Casanova J. Spanish normative studies in young adults (NEURONORMA young adults project): norms for the Rey-Osterrieth Complex Figure (copy and memory) and Free and Cued Selective Reminding Test. Neurologia. 2013 May;28(4):226-35. doi: 10.1016/j.nrl.2012.03.008. Epub 2012 May 29. English, Spanish.

Rognoni T, Casals-Coll M, Sánchez-Benavides G, Quintana M, Manero RM, Calvo L, Palomo R, Aranciva F, Tamayo F, Peña-Casanova J. Spanish normative studies in young adults (NEURONORMA young adults project): norms for Stroop Color-Word Interference and Tower of London-Drexel University tests. Neurologia. 2013 Mar;28(2):73-80. doi: 10.1016/j.nrl.2012.02.009. Epub 2012 May 30. English, Spanish.

Tamayo F, Casals-Coll M, Sánchez-Benavides G, Quintana M, Manero RM, Rognoni T, Calvo L, Palomo R, Aranciva F, Peña-Casanova J. [Spanish normative studies in a young adult population (NEURONORMA young adults Project): norms for the verbal span, visuospatial span, Letter-Number Sequencing, Trail Making Test and Symbol Digit Modalities Test]. Neurologia. 2012 Jul-Aug;27(6):319-29. doi: 10.1016/j.nrl.2011.12.020. Epub 2012 Mar 7. Spanish.

Aranciva F, Casals-Coll M, Sánchez-Benavides G, Quintana M, Manero RM, Rognoni T, Calvo L, Palomo R, Tamayo F, Peña-Casanova J. Spanish normative studies in a young adult population (NEURONORMA young adults Project): norms for the Boston Naming Test and the Token Test. Neurologia. 2012 Sep;27(7):394-9. Epub 2012 Mar 7. English, Spanish.

Peña-Casanova J, Casals-Coll M, Quintana M, Sánchez-Benavides G, Rognoni T, Calvo L, Palomo R, Aranciva F, Tamayo F, Manero RM. [Spanish normative studies in a young adult population (NEURONORMA young adults Project): methods and characteristics of the sample]. Neurologia. 2012 Jun;27(5):253-60. doi: 10.1016/j.nrl.2011.12.019. Epub 2012 Mar 6. Spanish.


[<] Tornar


     Departament of Psychiatry and Forensic Medicine | School of Medicine | UAB Campus | 08193
     Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain | t. +34 935812381 / +34 935811225 | f. +34 935811435