A A A      Català |  Castellano |  English
 
logo

notícies / novetats:


Doctorat en Psiquiatria


El Programa de Doctorat de Psiquiatria UAB va ser Verificat, favorablement, per les Agències d'Acreditació AQU/ANECA, el 15 de Maig del 2013, tot complint els requeriments previstos al RD 99/2011, per als nous Doctorats Marc Europeu EEES.


Podeu consultar tota la informació referent al doctorat en Psiquiatria a l'apartat de Docència o al web UAB-Escola de Postgrau (enllaç + Info).

[+] info


[<] Tornar


     Departament of Psychiatry and Forensic Medicine | School of Medicine | UAB Campus | 08193
     Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Spain | t. +34 935812381 / +34 935811225 | f. +34 935811435